img

Via de website http://opendata.mow.vlaanderen.be communiceert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken met (her)gebruikers van open data.

1
Data
img

Monotch heeft in opdracht van het Platform Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu twee parkeerdata viewers ontwikkeld waarop de in Nederland beschikbare statische en dynamische parkeerdata inzichtelijk is gemaakt.

2
Maps
img

Parkeerservice.nl maakt parkeren gemakkelijk voor 15 Nederlandse gemeenten

3
Data